KP PSP w Brzezinach informuje, że w dniach od 20.03.2020 r. do 05.04.2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Brzezinach zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Program w/w szkolenia obejmuje 31 godzin lekcyjnych.

Kompletne i prawidłowo wypełnione zgłoszenia dostarczyć należy do siedziby KP PSP w Brzezinach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2020 r.

karta-skierowania-na-szkolenie-OSP