Kierownictwo

Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach
st. bryg. mgr inż. Dariusz Guzek

st. bryg. mgr inż. Dariusz Guzek

Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach

 

 

mł. bryg. mgr Mariusz Kaczmarski

mł. bryg. mgr Mariusz Kaczmarski

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzezinach