Struktura organizacyjna

Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach

Struktura organizacyjno-prawna określona jest w Regulaminie Organizacyjnym KP PSP w Brzezinach., ustalonym
Decyzją Nr 5/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, a zatwierdzonym przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 16 września 2015r. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2015r.

Schemat struktury organizacyjnej, określa schemat poniżej: