W dniach 23, 24, i 25 lutego miało miejsce 60 wyjazdów do pompowania wody z piwnic budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zdarzenia te wynikały z roztopów i intensywnych opadów deszczu. Działania prowadziły jednostki z terenu całego powiatu.