Szkolenia

Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach

NARADA ZE STRAŻAKAMI OSP Z TERENU POWIATU BRZEZIŃSKIEGO.

28 kwietnia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  odbyła się narada szkoleniowa z Prezesami i Naczelnikami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzezińskiego oraz Komendantami Gminnymi ZOSP RP . Przybyłych druhów przywitał...

Szkolenie e-lerningowe dotyczące hipotermii

Zachęcamy wszystkich strażaków OSP do korzystania z platformy e-learningowej znajdującej się na stronie www.akademia.hipotermia.edu.pl Platforma oferuje bezpłatne szkolenia z zakresu kpp dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia u osoby poszkodowanej stanu...