Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

W terminie od 09.03. 2019 r. do 28.04.2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Brzezinach odbywać się będzie Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP. Warunkiem ukończenia szkolenia jest zaliczenie komory dymowej w ośrodku szkolenia KW PSP w Łodzi z siedzibą w...

Szkolenie e-lerningowe dotyczące hipotermii

Zachęcamy wszystkich strażaków OSP do korzystania z platformy e-learningowej znajdującej się na stronie www.akademia.hipotermia.edu.pl Platforma oferuje bezpłatne szkolenia z zakresu kpp dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia u osoby poszkodowanej stanu...