Szkolenie e-lerningowe dotyczące hipotermii

Zachęcamy wszystkich strażaków OSP do korzystania z platformy e-learningowej znajdującej się na stronie www.akademia.hipotermia.edu.pl Platforma oferuje bezpłatne szkolenia z zakresu kpp dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia u osoby poszkodowanej stanu...