Wizyta Komendanta Głównego PSP w brzezińskiej komendzie.

Wizyta Komendanta Głównego PSP w brzezińskiej komendzie.

2 marca 2019 roku Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach wizytował komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wraz z łódzkim komendantem wojewódzkim PSP w Łodzi st. bryg. Jarosławem Wlazłowskim. Wizytacja rozpoczęła się złożeniem meldunku...