Struktura organizacyjna

Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach

Struktura organizacyjno-prawna określona jest w Regulaminie Organizacyjnym KP PSP w Brzezinach., ustalonym Decyzją Nr 44/2009 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, a zatwierdzonym przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zarządzeniem Nr 41/2009 z dnia 21 grudnia 2009r. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

Schemat struktury organizacyjnej, określa schemat poniżej: