Nabór do PSP

Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach

Komendant Powiatowy ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej.

Ogłoszenie o naborze

lista zakwalifikowanych kandydatów do testu sprawności fizycznej