Informacje o składnikach majątku

Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach

KP PSP w Brzezinach na dzień dzisiejszy nie posiada zużytych i zbędnych składników majątku.